Tankar om rutiner, ansvar, bildstöd, schema och framtid!

Morötter: Vad tycker barnet om som kan vara riktigt lockande? Att få springa en snabb runda runt skolhuset? Att få sitta med en speciell vän? Att få sitta på en särskild plats eller i ett särskilt rum?Något som man inte... Read more

Prognoser

Oavsett mål eller delmål behöver man göra en framtidsbedömning, en så kallad prognos, för att kunna följa den tråd man bestämt sig för som ska leda en till målet eller delmålet. Helt beroende på intentionen med målet eller delmålet kommer... Read more

Till eller ifrån?

När jag började intressera mig för mental träning och mentala målbilder handlade allt jag läste om, lärde mig och utbildades i, sådant som fanns “därborta” och de processer som jag arbetade med fanns till största del utanför mig. Detta är... Read more