Basala frågeställningar

Basala frågeställningar del 1; 1. Vad vill eleven? (Barnet) 2. Vad kan eleven? (Barnet) 3. Vad ska eleven? (Barnet) 1. Vad vill pedagogen? (Föräldern) 2. Vad kan pedagogen? (Föräldern) 3. Vad ska pedagogen? (Föräldern) Helt beroende på fysisk, mental, känslomässig... Read more

Till eller ifrån?

När jag började intressera mig för mental träning och mentala målbilder handlade allt jag läste om, lärde mig och utbildades i, sådant som fanns “därborta” och de processer som jag arbetade med fanns till största del utanför mig. Detta är... Read more