Bildstöd

Undrar du vad bildstöd skulle kunna göra för dig eller ditt barn? 🎈 Tänk såhär! 📌 Ibland funkar radio för att ta in information. Ord som du själv får skapa bilder till. 📌 Ibland räcker det att läsa en skönlitterär... Read more

Prognoser

Oavsett mål eller delmål behöver man göra en framtidsbedömning, en så kallad prognos, för att kunna följa den tråd man bestämt sig för som ska leda en till målet eller delmålet. Helt beroende på intentionen med målet eller delmålet kommer... Read more

Frigör dig

Att hjälpa en annan människa så att dennes egen förmåga att underhålla och avsluta processer, förminskas är inte snällt, det är kränkande. Om du ska hjälpa någon, börja med att hjälpa dig själv från att hjälpa allt och alla. Så... Read more

Till eller ifrån?

När jag började intressera mig för mental träning och mentala målbilder handlade allt jag läste om, lärde mig och utbildades i, sådant som fanns “därborta” och de processer som jag arbetade med fanns till största del utanför mig. Detta är... Read more