Artikulerad Join Up

Detta är en äldre text men alltid högst aktuell. Vad menas med Join up? Uttrycket har jag hämtat från hästträning helt enkelt. Ett sätt att hantera och manövrera hästens rörelser samt att vinna respekt som ledare för en övning, en... Read more

Basala frågeställningar

Basala frågeställningar del 1; 1. Vad vill eleven? (Barnet) 2. Vad kan eleven? (Barnet) 3. Vad ska eleven? (Barnet) 1. Vad vill pedagogen? (Föräldern) 2. Vad kan pedagogen? (Föräldern) 3. Vad ska pedagogen? (Föräldern) Helt beroende på fysisk, mental, känslomässig... Read more

Tråkigt

-Det är bra med tråkigt, säger jag och får flertalet höjda ögonbryn. Detta är ett tag sen men jag minns det så väl. En mamma med sin son mitt emot mig på en resa genom Danmark.Sonen är speedad, inte bara... Read more

Relationer

Barn behöver goda relationer för att skapa ett drägligt liv, positiv framtid och ibland orka sig igenom dagen. Goda förebilder hjälper till att skapa detta. Det finns barn vars enda positiva/konstruktiva relationer finns i skolans värld. I andra fall är... Read more

Stress

Utbilda barn från början i stressreducerande möjligheter så att de, när de behöver det eller i förebyggande syfte kan använda sig av det som passar när det behövs.Ända in i klassrummet behöver vi jobba med sådana strategier. Stressreducerande möjligheter kan... Read more

Barn och hushåll

I frågan om hur vi intresserar barn för hushållssysslor, säger jag att det är vårdnadshavarens ansvar till fullo att involvera barn redan från början.Så fort barnen kan hjälpa till med minsta lilla i hus och hem, låt dom göra det!... Read more