Basala frågeställningar

Basala frågeställningar del 1; 1. Vad vill eleven? (Barnet) 2. Vad kan eleven? (Barnet) 3. Vad ska eleven? (Barnet) 1. Vad vill pedagogen? (Föräldern) 2. Vad kan pedagogen? (Föräldern) 3. Vad ska pedagogen? (Föräldern) Helt beroende på fysisk, mental, känslomässig... Read more

Bildstöd

Undrar du vad bildstöd skulle kunna göra för dig eller ditt barn? 🎈 Tänk såhär! 📌 Ibland funkar radio för att ta in information. Ord som du själv får skapa bilder till. 📌 Ibland räcker det att läsa en skönlitterär... Read more

Relationer

Barn behöver goda relationer för att skapa ett drägligt liv, positiv framtid och ibland orka sig igenom dagen. Goda förebilder hjälper till att skapa detta. Det finns barn vars enda positiva/konstruktiva relationer finns i skolans värld. I andra fall är... Read more

Stress

Utbilda barn från början i stressreducerande möjligheter så att de, när de behöver det eller i förebyggande syfte kan använda sig av det som passar när det behövs.Ända in i klassrummet behöver vi jobba med sådana strategier. Stressreducerande möjligheter kan... Read more