Basala frågeställningar

Basala frågeställningar del 1;

1. Vad vill eleven? (Barnet)

2. Vad kan eleven? (Barnet)

3. Vad ska eleven? (Barnet)

1. Vad vill pedagogen? (Föräldern)

2. Vad kan pedagogen? (Föräldern)

3. Vad ska pedagogen? (Föräldern)

Helt beroende på fysisk, mental, känslomässig och social hälsa, ålder, och förutsättningar kommer vi att få olika svar. Redan här kan vi förstå att det vi ska jobba med kommer många gånger leda oss till vikten av det individuella perspektivet.

Det vi har att omge oss med och luta oss mot är bla; barnkonventionen, funktionsrättskonventionen, barns basala behov, läroplanen och kursplanen.

Genom att ta specifika situationer tex: “Lisa blir stökig under mattelektionen” Kan vi jobba med ovanstående frågeställningar för att på ett relativt enkelt sätt utröna varför Lisa blir stökig på mattelektionen.

Om vi också tar hänsyn till  fysisk, mental, känslomässig och social hälsa, ålder, och förutsättningar kan vi plötsligt stå med fler svar än inledningsvis.

“Men jag är ju ingen läkare” kanske du tänker, eller “Jag är ingen psykolog” “Hur ska jag kunna veta allt det där?”

Det räcker med att du är pedagog eller förälder,  med de grundläggade ansvarsområden du har, och den klokhet som medföljer detta för att ditt perspektiv ska kunna vara av vikt i dessa frågeställningar. Det handlar inte alltid om att veta bäst och allt. Det handlar ofta om vardagssunda, enkla betraktelser. Du behöver inte känna till vare sig handlingsplan eller medicinsk bakgrund för att kunna diskutera ovanstående frågeställningar, ställda ur ditt perspektiv, med den roll som pedagog eller förälder som du innehar.

/Carola Lind

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *