Hur vill du ta ansvar?

Beroende på hur omsorgsfullt du skapat din energifält att omfatta olika antal personer, kommer du att behöva hantera olika andra energier och processer.

Alla de människor du anser dig behöva kontrollera, ha ansvar för, omsorg för eller fokus på, har precis som du, ett eget energifält där alla livets processer speglas.

När ditt energifält går in i en annan persons energifält blandas alla processer för en stund och just där och då kan man känna en fantastiskt fin närhet när ens liv är väldigt lik någon annans liv. Eller olika igenkänningsfaktorer utöver personens livshistoria färgar mig om jag ska stanna kvar som vän, bekant, älskare eller fiende till denne.

De olika processerna i våra energifält laddar våra, varandras processer. Återaktiverar gamla, gömda glömda processer och hjälper andra processer att komma i ljuset för att hanteras gemensamt och för att lyftas till medvetandet och lyftas bort som icke önskvärda.

Det finns alltså en generell poäng med att ladda våra, varandras processer medvetet för att förstå och hjälpa varandra att se över våra behov och våra liv.

Det som kan ske i umgänge med andra människor, om vi inte är medvetna om att våra energifält kommunicerar och påverkar oss att handla i olika riktningar, är att vi plötsligt finner oss i processer som vi kanske inte alls vill vara i.

Här spelar integritet en roll som är värd att se över.

Frågan idag blir, hur påverkar du andra och hur påverkar andra dig?

Nyckeln här heter “Medvetna val och min egen vilja”

Om man är omedvetet påverkad av andras energier kan det alltså vara så att vi gör val och vill saker som vi egentligen inte ens vill, enligt de värderingar vi egentligen har.

Varuhus

Reklam

Klubbar

Gemenskaper

Skolklasser

Lärare

Föräldrar

Partners

Barn

Grannar

Platser

Fordon

Hem

Hotell

Med mera, med flera. Platser, personer, situationer. Allt bär med sig energi som blandar sig med min energi.

Hur har jag valt att hålla oönskade energier borta?

En väg kan vara att starkt stå för min ursprungs vilja. Min etik. Mina ursprungs val utan att för den delen bli rigid och konservativ.

Ett annat val kan vara att städa sitt energifält och i fortsättningen bara fylla på det med medvetna val och min egen vilja.

Detta gör jag genom en rad av handlingar. Dels väljer jag bort allt som inte har en salutogen värdegrund. Dels väljer jag bort situationer, personer och tillfällen som inte ger energi enligt min ursprungs vilja. (Det ska kännas gott i hjärtat)

Dels kan jag fråga mig själv om jag ens är sann till mig själv, om prylar, status och grejer verkligen är det som gör mig lycklig.

Just idag, kan vara första steget till ett högfrekvent energifält som endast attraherar situationer, personer, processer och saker som jag verkligen vill ha nära och vara.

När vi fördjupar oss i energifälten, öppnar vi upp möjligheter att aktivt utmana och förändra de tankemönster som kan uppstå i möten med andra människors energi. Vi kan lära oss att observera våra tankar, känslor och beteenden för att skapa en medveten förändring i vårt sätt att reagera på olika stimuli.

I mötet med andra energifält står vi inför tankemönster och reaktioner som kan vara rotade i tidigare erfarenheter och överlevnadsmekanismer. Istället för att omedvetet reagera på energier runt omkring oss kan vi skapa en medveten närvaro och välja hur vi vill svara.

Hur skulle du vilja jobba med dina beteenden, mönster och hantering av din energi? Hur vill du ta ansvar?

/Carola Lind

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *