HumanBalance Lifewave

LIFEWAVE

Att jobba med hästar är tungt, att jobba med hästar i över trettio år har slitit hårt på min kropp och mellan varven har ryggen verkligen strejkat. jag har haft flera allvarliga skador, bland annat diskbråck i ländryggen efter att ha lyft för tungt och för länge när jag verkade hovar dels min ena axel som slets sönder under en verkning. Min nacke har flera skador, både på skelettet och i mjukdelarna och har du som jag, fortsatt med ditt jobb för att det är ju så kul! Och fått skador på köpet så kanske du också behöver den hjälp som jag fick.
Under några år fick jag även skallskador och flertalet hjärnskakningar utanför jobbet, vilket bidragit till balansproblem och hjärndimma, ja ni hör, det är ju tur det finns hjälp att få!

En av mina nära vänner som alltid tar hand om mig visade mig ett plåster som skulle kunna hjälpa min rygg. Jag hade varit och jobbat med hästar, hade skadat ryggen igen och kunde knappt gå. Här, sa Marica, sätt på detta plåster! sagt och gjort, och sen somnade jag framför tv:n. Efter en timme vaknade jag, utan värk. Vilket mirakel!

Efter någon månad kom jag till Marica igen, om igen med väldigt ont i rygg och nacke. Denna gång väntade vi inte utan satte plåster direkt. inom tio minuter kunde jag röra mig utan smärta igen.

Såhär är det ju, att du är säkert lika skeptisk som jag alltid är och lika trög vad det gäller att ta hand om mig själv, men att slippa smärta och att känna rörlighet är i alla fall något som jag uppskattar otroligt mycket!

Vill du också få tillbaka rörelseglädje rekommenderar jag verkligen att du börjar använda X39.
Här köper du dessa plåster: https://lifewave.com/mabro/register?ReferrerId=1020145

Här får du mer information om hur du kan aktivera dina stamceller: https://www.youtube.com/watch?v=8Fnjy83E78A

Working with horses is hard, working with horses for over thirty years has taken a toll on my body and between laps my back has really been on strike. I have had several serious injuries, including a herniated disc in my lower back after lifting too heavy and for too long when I was working, and one shoulder that was torn apart during work. My neck has several injuries, both on the skeleton and in the soft parts, and have you, like me, continued with your job because it’s so much fun! And if you were damaged like me you may also need the help that I received.
For a few years I also suffered head injuries and several concussions outside of work, which contributed to balance problems and brain fog, yes you hear, it’s lucky there is help to be had!

One of my close friends who always takes care of me showed me a patch that could help my back. I had been working with horses, had injured my back again and could barely walk. Here, said Marica, put this patch on! said and done, and then I fell asleep in front of the TV. After an hour I woke up, without pain. What a miracle!

After a month or so, I came to Marica again, again with a lot of pain in my back and neck. This time we didn’t wait, but applied the patch immediately. within ten minutes I could move without pain again.

This is how it is, that you are probably as skeptical as I always am and just as sluggish when it comes to taking care of myself, but to avoid pain and to feel mobility is in any case something that I appreciate incredibly much!

If you also want to regain the joy of movement, I really recommend that you start using X39.
Here you buy these patches: https://lifewave.com/mabro/register?ReferrerId=1020145

Here you get more information about how you can activate your stem cells: https://www.youtube.com/watch?v=8Fnjy83E78A