Konst

Jag har alltid ritat och målat. Mitt mer seriösa måleri kom igång 1995 när jag påbörjade konst och fotoutbildning. Under hela tiden sedan dess har jag haft utställningar kontinuerligt. Jag målar oftast i ett flöde och har inte alltid bestämda motiv. Ibland har jag tagit beställningar men då med förutsättningarna att det blir som det blir. Jag kan inte måla exakt som beställaren vill. Friheten och flödet i måleriet är en förutsättning för mig för att det ska bli något. Inom fotografi så målar jag med kameran, likaså där blir inte alltid motiven exakt som man kanske trott från början. Konstnärlig frihet och kreativt flöde i kombination skapar resultatet.

Glädjande nog har jag kreativa barn som också målar, jag kommer att visa lite av deras konst också.