Skicka paket utomlands

Att skicka paket utomlands involverar en hel del människor i olika yrkesgrupper. Det krävs omfattande logistik och planering för att få det att fungera med alla miljoner paket som skickas varje dag. Till exempel så krävs det folk som jobbar både rent fysiskt med paketen och posten samt folk som jobbar administrativt med datasystemen.

Jobbar man till exempel med flygfrakt arbetar man med hela världen som sitt arbetsfält. Flygfrakt innebär att man är med i hela proceduren där paketet skickas, från bokning till fakturering till slutleverans hos kunden. Personer som jobbar med flygfrakt har ofta höga krav på sig om att behärska flera språk samt ha känsla för kundservice och att lösa problem. Det kan även förekomma att de får jobba på obekväma arbetstider och de behöver ha god datavana.

En annan yrkesgrupp som är oumbärlig när det kommer till att skicka post är lastbilschaufförer. Deras uppgift är att hämta upp paket, ibland från postkontor och ibland hemma hos kunderna själva. Att vara lastbilschaufför är ett socialt jobb där man får träffa många kunder, samtidigt som det är fysiskt krävande med många lastningar av paket ut och in från lastbilen. Dessutom behöver man vara van vid att jobba under tidspress då det kan vara många paket som ska levereras samtidigt inom en viss tidsram.

Post och paket sysselsätter alltså en enorm mängd yrkesverksamma människor varje dag. Många av de som jobbar med post jobbar administrativt, till exempel genom att ta emot beställningar från kunder. De står även till tjänst med att svara på frågor om transporter, tull och hur man går till väga för att skicka paket utomlands. Att jobba med kundservice kräver att man kan jobba under ett högt tempo samt att man är van vid att använda en dator och telefon som arbetsverktyg. Detta för att underlätta kontakten med kunder.

Matilda Olsson